Home

Pro-Metis een samenwerkingsverband van ervaren adviseurs in de bouw. Pro-Metis richt zich op bouwfysica, binnenmilieu en duurzaamheid. We zijn een team van onafhankelijke specialisten gekenmerkt door gedeelde drijfveren, werkwijze en missie. Ambitie is een gedegen bijdrage te leveren aan een gezonde, comfortabele en duurzame gebouwde omgeving. Daarbij gaat bij ons kwaliteit voor kwantiteit.

Over de naam Pro-Metis
Metis was de Griekse godin van de kunst en wijsheid. Zij was de personificatie van de ‘wijsheid, goede raad en voorzichtigheid’. Pro betekent o.a. ‘naar de aard van’. Pro-Metis: raadgeving naar het voorbeeld van deze Griekse godin.

Het welzijn in of door gebouwen behoort tot onze drijfveren, evenals het toekomstig welzijn van anderen. Omdat we behoorlijk snappen hoe het werkt, maar geen van ons de wijsheid in pacht heeft. We gedegen willen werken en soms een beroep moeten doen op de kennis van een ander. Op die manier dragen de specialisten van Pro-Metis graag bij aan een gezonde, comfortabele en duurzame gebouwde omgeving.