Wie zijn wij

Pro-Metis is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde adviseurs in de bouw:

Aangesloten adviseurs:
  • Bureau Landstra
  • Kees Rijk
  • Apogeum Consult
Personalia

Gosse Landstra is begin jaren 80 begonnen als assistent uitvoerder maar verlegde het werkterrein na enkele jaren naar de bouwfysica. De opgedane praktijkervaring is steeds goed van pas gebleken bij de verschillende adviesfuncties die hij daarna vervulde bij achtereenvolgens SchreuderGroep, Van Dorsser Raadgevende Ingenieurs en Ingenieursbureau Cauberg Huygen. Vanaf 1997 was hij bijna 20 jaar directeur/eigenaar van Landstra bureau voor bouwfysica.

Hij heeft inmiddels een zeer uitgebreide ervaring opgedaan in alle facetten van de bouwfysica maar is tegenwoordig vooral actief op het vlak van binnenmilieu en duurzaamheid. Zijn praktische kennis en aanpak van zaken wordt daarbij steeds zeer gewaardeerd. Dit is ook van nut gebleken bij een aantal innovatieve productontwikkelingen, waarmee hij zich sinds een aantal jaren eveneens mee bezig houdt.

Hij is van mening dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving nog belangrijk kan verbeteren, zelfs tegen lagere kosten als meer wordt geïnvesteerd in het verwerven van kennis omtrent de materie en men zich daarbij niet beperkt tot het eigen vakgebied.

Willem van der Spoel heeft altijd interesse gehad in fysica van de leefomgeving. Na zijn opleiding technische natuurkunde aan TU Eindhoven en promotie bij KVI in Groningen op radongas in gebouwen, begon hij zijn universitaire loopbaan bij de onderzoeksgroep bouwfysica en installaties aan TU Eindhoven, later gevolgd door TU Delft.

Zijn specialisme betreft simulatie van fysische processen in de gebouwde omgeving, waaronder thermische, hygrische, energetische en luchtstromingsberekeningen. Zijn kracht ligt vooral in het toepassen van theoretische kennis en state-of-the-art software op praktijksituaties, met als doel het geven van waardevolle adviezen en richtlijnen voor de beroepspraktijk.

Hij is lid van de normsubcommissie NEN 7125 Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau.

Kees Rijk is een all-round akoestisch deskundige, met passie voor geluid in gebouwen. Sinds zijn afstuderen (Technische Natuurkunde, 1985) was hij werkzaam bij twee ingenieurs┬şbureaus en sinds 2014 heeft hij zijn eigen bureau: Geluidrapport.nl.

Hij houdt ervan om samen in overleg te komen tot de beste oplossing. Uit oogpunt van kwaliteitsborging rapporteert hij graag zorgvuldig, met aandacht voor de uitgangspunten en onderbouwing van de gemaakte keuzes. Kees Rijk beschikt over de nodige akoestische meetapparatuur en rekenhulpmiddelen. De combinatie van basiskennis, brede ervaring en toewijding maakt hem tot een waardevolle partner bij lastige vraagstukken.

Zijn speerpunten zijn: bouwen op geluidbelaste locaties, zwevende dekvloeren, akoestiek van sportzalen, omroepen/mediabedrijven, open kantoorgebieden, onderwijs, scheidingswanden en geluid van ventilatiesystemen en van andere gebouwinstallaties.

Stanley Kurvers is gespecialiseerd in het binnenmilieu en de invloed op de gezondheid en het comfort van de mens. Hij studeerde Civiele Techniek, Hogere Veiligheidskunde en Hoger Management en heeft als onderzoeker en adviseur achtereenvolgens gewerkt bij de Rijks Geneeskundige Dienst, Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, Arbo Management Groep, BBA Binnenmilieu en de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Daarnaast heeft hij sinds 2000 zijn eigen adviesbureau Apogeum Consult.

Sinds 1980 doet hij onderzoek naar het binnenmilieu, thermisch comfort en luchtkwaliteit in honderden uiteenlopende soorten gebouwen. Hij is mede-ontwikkelaar van de building-in-use methode, een diagnosemethode voor de aanpak van binnenklimaatklachten.

Hij is winnaar van de BJ Max Prijs en heeft meer dan 120 publicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften op zijn naam staan en is spreker op vele nationale en internationale conferenties zoals Indoor Air en Healthy Buildings.