Binnenluchtkwaliteit

Binnenluchtkwaliteit

De binnenluchtkwaliteit is van belangrijke invloed op de gezondheid en het comfort van gebouwgebruikers. Een slechte kwaliteit daarvan kan al snel tot klachten of gezondheidsproblemen leiden, maar kan zich ook pas vele jaren later openbaren. Het RIVM schatte begin deze eeuw dat alleen al in Nederland jaarlijks hiermee een ziektelast ontstaat van 24.500 verloren levensjaren. Het is daarom verstandig om de binnenluchtkwaliteit op orde te hebben, ook als er geen directe klachten zijn. Een goede luchtkwaliteit daarentegen kan zelfs resulteren in een toename van het comfort en productiviteit of studieresultaten.

Verontreinigingen

 De binnenlucht kan verschillende verontreinigingen bevatten waarvan bekend is dat deze de gezondheid aantast of hinder veroorzaakt. Het is goed dat er de laatste jaren een toenemende aandacht is voor de CO2-concentratie en het functioneren van ventilatiesystemen in gebouwen, doch die vormen maar een zeer klein deel van het vereiste aandachtsgebied. Op hoofdlijn onderscheiden we vooral gassen (naast koolstofdioxide zijn o.a. koolmonoxide, radon of formaldehyde bekende gassen) en inhaleerbare vaste stoffen, welke zich overigens niet alleen tot “fijn stof” of “schimmels” beperken.  Symptomen die met deze verontreinigingen in verband worden gebracht zijn o.a. vermoeidheid, benauwdheid, concentratieproblemen en irritaties aan ogen, neus, keel en luchtwegen. Acute of chronische aandoeningen als astma, COPD en verschillende infecties aan de luchtwegen kunnen hier in mindere of meerdere mate door worden bevorderd.

Bronnen

In gebouwen is niet alleen de mens zelf (o.a. CO2 uitstoot, verlies organisch materiaal) een belangrijke bron, maar ook diens activiteiten (bijvoorbeeld roken, koken, printen, schoonmaken) een belangrijke bron van verontreinigingen. Ook de product-emissie uit bijvoorbeeld meubilair, constructieafwerkingen, apparaten en machines verontreinigt de binnenlucht. Maar ook de bouwkundige constructie zelf (o.a. spaanplaat, isolatie, lijmen, verven) en de gebouwgebonden installaties (Sick Building Syndrome) dragen voor een belangrijk deel bij.

Aanpak

Het zal duidelijk zijn dat de problematiek alleen al tamelijk complex kan zijn. De samenhang met andere aspecten die het binnenklimaat bepalen of de invloed van de toenemende trend op het vlak van verduurzaming vragen vaak een aanpak die verder reikt dan de constatering van het probleem zelf. De verschillende adviseurs van Pro-Metis beschikken over voldoende kennis en middelen om middels enquêtes, onderzoek en analyse praktische maatregelen aan te geven die bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenmilieu.