Akoestisch comfort

 

Aandacht voor geluid in de gebouwde omgeving is van belang voor het voorkomen van overlast, creëren van een rustige werkomgeving of het realiseren van goede spraakverstaanbaarheid. Geluid als specialisatie richt zich daarom op het voorkomen en bestrijden van geluidsoverlast en de ontwikkeling en behoud van een optimale akoestiek. Hierbij gaan we uit van een vooruitziende bouwakoestische planning, op basis van nauwkeurige berekeningen en metingen.

Binnen de specialisatie ‘akoestisch comfort’ onderscheiden we:

– lawaaibeheersing
– horecalawaai
– geluid op de arbeidsplaats
– rail- en wegverkeerslawaai
– sanering geluid
– ruimte-akoestiek