Visueel comfort

 

Licht heeft een enorm effect op ons woon-en werkklimaat en de functionaliteit van een gebouw. Aanwezigheid van voldoende daglicht heeft een positief effect op het menselijk functioneren. Daglichttoetreding is daarom van groot belang. Vandaar dat ook het Bouwbesluit minimale eisen stelt aan deze daglichttoetreding. Door energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld zonwerend glas of kleine ramen) en architectonische keuzes kan daglicht- toetreding of juist beschutting in de verdrukking komen. Om problemen te voorkomen maken we prognoses. Op basis van normatieve daglichtberekeningen en bezonningsstudies kunnen we een inschatting maken van de toekomstige situatie. Daarop volgt advies, gericht op verbeteringen en aanpassingen. Bij klachten rondom bestaande bouw brengen we advies uit ter verbetering van de situatie.