Geluidwering

We onderscheiden

– geluidwering gevels
– luchtgeluidisolatie
– contactgeluidisolatie

De advisering kan betrekking hebben op de keuze van bouwkundige constructies, afwerkingsmaterialen en de uitvoering van technische installaties.