Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen of beperken luchtdoorlatendheid

De term ‘luchtdicht bouwen’ wordt vaak gehanteerd, maar omvat eigenlijk exotische apparaten of gebouwen die we maar zelden tegenkomen. In de regel bedoelt men ermee dat de infiltratie van binnen- of buitenlucht in en door constructies beperkt wordt. De term ‘beperken luchtdoorlatendheid’ zou beter op z’n plaats zijn. Toch gebruiken wij ook ‘luchtdicht bouwen’ omdat het makkelijker communiceert.

Zo ongeveer vanaf het laatste kwart van de vorige eeuw kwam het onderwerp steeds vaker ter tafel. Dat men tocht ervoer als de kierdichting slecht was, was al wel duidelijk. Minder bekend was dat door infiltratie van binnenklimaat inwendige condensatie in een bouwconstructie kan ontstaan met soms  aanzienlijke hinder of schade tot gevolg. Inmiddels zijn de meesten in de bouw zich ook hiervan bewust, alhoewel het nog wel eens over het hoofd wordt gezien.

Tegenwoordig wordt luchtdicht bouwen vooral in één adem gebruikt met energiezuinig of duurzaam bouwen. Publiekrechtelijk (het bouwbesluit) of privaatrechtelijk worden eisen aan de luchtdoorlatendheid gesteld om het energieverlies te beperken. Enerzijds zijn de eisen in het bouwbesluit tamelijk soepel en bedoeld om een zekere minimale kwaliteit te bereiken. Anderzijds kunnen privaatrechtelijke eisen bijzonder streng zijn. Daardoor lijkt het soms niet mogelijk om zonder extreme eisen nog een energiezuinig gebouw te realiseren. Dat laatste valt overigens nogal mee. Duidelijk is dat een, met enige moeite verkregen, extra beperking van de luchtdoorlatendheid bijzonder effectief is om energie of het milieu te sparen. Minder zeker is of de moeite die men weleens neemt om de term “luchtdicht” zoveel mogelijk te benaderen wel zo efficiënt is.

Daarnaast komt het helaas geregeld voor dat een bij elkaar “gegoogelde” verzameling van onsamenhangende eisen en meetmethoden wordt voorgeschreven, maar ook dat aannemers of leveranciers niet in staat zijn deze op hun merites te beoordelen. Gebleken is echter ook dat, zeker als het gebouw niet al te ingewikkeld is, er fraaie resultaten bereikt kunnen worden. Dat dit nog geen gemeengoed is ligt vermoedelijk aan de onvoldoende basiskennis van de meeste betrokken partijen en wellicht ook aan de onwil om er de juiste aandacht aan te besteden.

Pro-Metis bezit de nodige vakkennis op het vlak van luchtdicht bouwen. In verschillende vormen kunnen wij u bijstaan om op efficiënte wijze vooraf, tijdens of na realisatie van het bouwwerk de gewenste luchtdichtheid te realiseren. Tenzij de vereiste luchtdichtheid niet gewenst of realistisch is natuurlijk, maar ook daarbij kunnen wij u helpen.