Warmte- en vochthuishouding van constructies

Warmtehuishouding

De bepalingsmethode van de warmteweerstand van constructies is vastgelegd in NEN 1068:2012, waarin  de methodiek specifiek is uitgewerkt voor berekening van de R– of U-waarde van constructies en het warmteverlies via de grond. Deze grootheden bepalen weliswaar het warmteverlies door transmissie, maar voor nieuwe gebouwen die aan de strenge eisen  van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) moeten gaan voldoen, is er een grote invloed van de lineaire koudebruggen. Omdat in de energieprestatieberekening de forfaitaire ‘straf’ relatief groot is, loont het tegenwoordig absoluut de moeite om vooral de lineaire thermische bruggen (de ψ-waarde) nauwkeurig te bepalen. In sommige gevallen kan het ook interessant zijn om de puntkoudebruggen (de χ-waarde) te bepalen. Pro-Metis beschikt over sofware om deze berekeningen snel en effectief uit te voeren.

Vochthuishouding

De vochthuishouding van een constructie is aanzienlijk complexer dan de warmtehuishouding. Dit komt omdat 1) vochttransport in een constructie niet los kan worden gezien van het warmtetransport; 2) water kan worden getransporteerd als vloeistof of als waterdamp in een poreus materiaal; 3) er een faseovergang kan optreden door condensatie en verdamping; 4) meer omgevingsvariabelen en materiaaleigenschappen een rol spelen in het proces; en 5) de vochthuishouding  gevoeliger is voor luchtverplaatsingen dan het warmtetransport.

Bij de vochthuishouding van een constructie zijn een aantal aspecten te onderscheiden zoals:

  • optrekkend grondvocht
  • drukkend grondwater
  • regendoorslag
  • bouwvocht
  • oppervlaktecondensatie
  • inwendige condensatie
  • schimmelgroei
  • vochttoevoer vanuit de kruipruimte
  • gebruik van het gebouw

De analyse van de vochthuishouding van constructies kan niet zonder een gedegen fysische kennis van de onderliggende mechanismen van het warmte- en vochttransport. De adviseurs van Pro-Metis beschikken over deze deskundigheid en hebben de middelen om bouwkundige constructies integraal te beoordelen. Bij vochthinder in bestaande gebouwen geven we onderbouwde adviezen voor eventuele maatregelen.