Energieconcepten

Energieconcepten, zowel voor de huidige als voor de toekomstige energiezuinige bouw, vragen om een interdisciplinaire benadering. Passend binnen de budgettaire kaders zijn onze adviezen daarbij gebaseerd op de uitgangspunten van de ‘Trias Energetica’:

  • Maatregelen om de energievraag te beperken inclusief hergebruik reststromen.
  • Efficiënte benutting van duurzame bronnen voor de nog benodigde energie.
  • Efficiënte benutting van fossiele brandstoffen voor de resterende energievraag.

Ontwerp

Een goed bouwontwerp omvat een doordacht integraal energieconcept met een kritische blik op de totale energiehuishouding van een gebouw. In een dergelijk concept houden wij als onafhankelijke adviseurs rekening met zowel energie-efficiency, een gezond en comfortabel binnenmilieu als de levensduurkosten. Na een gedegen inventarisatie wordt in samenspraak met betrokken partijen gekozen voor een inzet van de mogelijkheden passend bij het gebruiksdoel en de gebruikers. In gangbare situaties zetten we bewust in op het gebruik van betrouwbare technieken en aangetoonde oplossingen met een optimaal resultaat. Innovatieve uitdagingen gaan we daarmee niet uit de weg, integendeel. Volgens onze visie zijn innovatieve technieken echter alleen verantwoord als deze in lijn zijn met de aard en de filosofie van een vernieuwend bouwproject.

Kostenbewust

Of het nu gaat om laagdrempelige maatregelen, energieneutraal bouwen of toepassen van duurzame energietechnieken: het beperken van het energiegebruik is lonend. Voor het milieu, de toekomst en de gebruikers van gebouwen. Als raadgevende ingenieurs bieden wij daarvoor duurzame oplossingen op basis van bewezen technische efficiëntie en eenvoud. De huidige vooruitstrevende technieken geven daarbij voldoende mogelijkheden voor doeltreffende en flexibele energieconcepten. Kostenefficiency biedt geen ruimte voor speculaties.

Efficiency en controle

In de gehele bouwkolom kunnen nog steeds forse energiebesparingen gerealiseerd worden. De mate van besparing hangt namelijk af van een correcte uitwerking en uitvoering van het ontwerp en de integrale benadering; al in de ontwerpfase moeten bij ieder keuze voor een systeem de doelmatigheid en mogelijkheden voor de gebruiker centraal staan. Resultaatgericht en kostenbewust bouwen hangt of staat met een correcte uitvoering van dit ontwerp. Daarom vervullen we in deze cruciale fase een belangrijke toets- en controlefunctie waarmee opdrachtgevers verzekerd zijn van de energetische prestatie van het gebouw.

Kortom

Een tijdige en volledige inzet van onze expertise op het gebied van energieconcepten heeft meerwaarde voor een kostenbewust en resultaatgericht bouwtraject.