Milieuprestatie

De MilieuPrestate Gebouwen (MPG) is een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning. De milieubelasting van materialen wordt berekend aan de hand van een Levenscyclusanalyse (LCA).